DIËTISTE & DIABETESEDUCATOR

LYN DAEMEN

 Lyn Daemen


 • Voedings- & dieetkunde                                                (Thomas More Hogeschool Geel)
 • Postgraduaat Diabeteseducator                                             (Vives Hogeschool Brugge)


Vrolijke Lyn is sinds september 2021 actief als diëtiste & diabeteseducator in Praktijk VALEO.


Vanuit haar passie voor het menselijke lichaam & voeding ontstond een kwaliteitsvolle diëtiste die u graag een antwoord bied op uw vragen en verdere tips & tricks meedeelt.


Na haar studies specialiseerde Lyn zich verder als diabetseducator. 


Naast Praktijk VALEO werkt Lyn nog als diëtiste en diabeteseducator binnen het woonzorgcentrum en herstelverblijf ‘Duneroze’ van Anima Care in Wenduine, De Haan. In deze job ondersteun ik de bewoners en de kortverblijvers in hun voeding.

Telefonisch bereikbaar:


0496995274

CONSULTATIES


 • Gewichtsverlies/ gewichtstoename
   Individuele ondersteuning voor op een gezonde manier af te vallen of bij te komen. Voor adolescenten en volwassenen
 • Algemene gezonde voeding
  Gezonde voeding een plaats geven binnen uw levensstijl. Voor jong en oud
 • Advies en opvolging bij bariatrische ingreep
  Voedingsadvies pre- en postoperatief bij een gastric bypass, gastric banding, gastric sleeve, maagballon, verticale gastroplastiek, scopinaro.
 • Voeding bij zwangerschap & lactatie
  Gezonde voeding voor, tijdens en na de zwangerschap. 
 • Hart- en vaatziekten
  Voor personen die aan bepaalde hart- en vaatziekten lijden, aangepast aan de medische behoeften. (Preventief) Voedingsadvies bij een verstoorde vetbalans, een te hoge bloeddruk en bij het metabool syndroom (gestoorde stofwisseling).
 • Voeding bij kinderen
  Van geboorten tot adolescenten.
 • Choeliakie,  lactose intolerantie
  Voor personen met een intolerantie voor gluten, lactose en dergelijke.
 • Maagdarmsparende voeding
  Voedingsadvies voor lichtverteerbare voeding.

.

DIABETESEDUCATOR 


Diabetes Mellitus 
Voor personen met gestoorde bloedsuikerwaarden: prediabetes, diabetes type 1&2, zwangerschapsdiabetes, voortraject (1)  en zorgtraject (2).


(1) Het voortraject diabetes type 2, of ook 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2' genoemd, kan worden aangevraagd voor iedereen met diabetes type 2 vanaf het moment van de diagnose. Ook voor diegenen die nog niet met insuline of andere injecties worden behandeld.

 

De huisarts die het globaal medisch dossier (GMD) beheert van de patiënt met diabetes, kan dit voortraject aanvragen. In dit traject komt men in aanmerking voor een tegemoetkoming voor dieetadvies. De patiënt heeft namelijk recht op een gedeeltelijke terugbetaling van 2 consultaties van 30 minuten bij een erkend diëtist.

 

Indien de patiënt een leeftijd heeft tussen 15 en 69 jaar en een verhoogd cardiovasculair risico (BMI > 30 en/of te hoge bloeddruk), dan heeft hij/zij recht op nog 4 extra volledig terugbetaalde educatiesessies van 30 minuten op voorwaarde dat er een opvolging is in het voortraject. Ook dit gebeurt enkel op voorschrift van de huisarts. Contacteer uw huisarts voor meer informatie.

(2) Het Zorgtraject diabetes type 2 is voor diegene die worden behandeld met inspuitbare diabetesmedicatie (incretinemimeticum of 1 tot 2 insuline-injecties/dag). Het kan ook worden opgestart als de behandeling met bloedsuikerverlagende medicatie onvoldoende is en een inspuiting overwogen wordt.

De huisarts, de diabetesspecialist (endocrinoloog) en uzelf ondertekenen een contract. Dit wordt aan de mutualiteit bezorgd en zo ontvangt u een schriftelijke goedkeuring. Voorwaarden waaraan voldaan moeten worden om een zorgtraject af te sluiten zijn: de diagnose diabetes type 2; een globaal medisch dossier (GMD) hebben bij uw huisarts, waarbij volgende parameters worden geregistreerd: BMI, bloeddruk, HbA1c en LDL-cholesterol. Jaarlijks wordt het zorgtraject automatisch verlengd zolang u aan de voorwaarden voldoet.

U hebt recht op jaarlijks 2 sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist. De voorwaarde is dat u een voorschrift van uw huisarts nodig hebt, waarop ook ‘ZTD of zorgtraject’ wordt vermeld. U betaalt de consultatie en krijgt een getuigschrift mee. Het getuigschrift dient u in bij de mutualiteit die uw consultatie gedeeltelijk terugbetaalt. Contacteer uw huisarts voor meer informatie.

TARIEVEN


 • Eerste consultatie 60-75 minuten 60 euro
 • Tweede consultatie 45 minuten 30 euro
 • Opvolgconsultatie 30 minuten 20 euro
 • Consultatie diabetes mellitus 30 minuten 22,85 euro                                                                                                    Afhankelijk van het soort traject waarin u zich bevindt, voor de behandeling van diabetes mellitus, hebt u recht op meer/ minder consultaties die gedeeltelijk worden terugbetaald. Meer informatie: https://www.diabetes.be/nl

TERUGBETALING


Ik ben erkend diëtiste en diabeteseducator. Dit betekent dat u recht hebt op een gedeeltelijke terugbetalingen door de mutualiteit. De terugbetalingen verschillen per mutualiteit. Bekijk hieronder en/of op hun website wat geldt voor uw mutualiteit.

 

 • Christelijke Mutualiteit (CM): U hebt recht op een eenmalige tegemoetkoming van 40 euro. Dit bij het volgen van minstens 4 consultaties voedings- en dieetadvies. Meer informatie op: https://www.cm.be/
 • De Voorzorg/ Bond Moysin: U hebt recht een terugbetaling van 10 euro per sessie. Dit maximaal 4 sessies per kalenderjaar. Meer informatie op: https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/
 • Liberale Mutualiteit: U hebt recht op een terugbetaling van maximum 5 euro per consultatie voedings- en dieetadvies. Dit maximum 6 consultaties per kalenderjaar. Meer informatie op: https://www.lm-ml.be/nl/ 
 • Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: U hebt recht op een terugbetaling van 10 euro per consultaties. Dit maximaal 50 euro per kalenderjaar. Meer informatie op: https://www.vnz.be
 • Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ): U hebt recht op een terugbetaling van 25 euro per persoon per kalenderjaar. Meer informatie ophttps://www.oz.be/
 • Partena Ziekenfonds: U hebt recht op een terugbetaling van 25 euro per kalenderjaar. Meer informatie ophttps://www.partena-ziekenfonds.be/